Frå mai 2018 er det eit krav om informasjonsplikt ved innsamling av opplysningar frå personar som registrerar seg på nett (ref. Personopplysningslova § 19).

Denne erklæringa inneheld informasjon om kva opplysningar me hentar inn og korleis dei vert behandla (ref. Personopplysningslova § 18 1. ledd).

Atheno AS, ved dagleg leiar, er behandlingsansvarleg for verksemda si behandling av personopplysningar.

På denne nettstaden vert det samla inn persondata gjennom følgjande verktøy:

  • Google Analytics (besøksanalyse og statistikk)
  • Google Web Fonts (besøksdata)
  • Påmeldingsskjema (namn, e-post, telefonnummer)

 

Kva er ein «cookie»?

Ein cookie – på godt norsk kalla «informasjonskapsel» – er ein teknologi nytta av dei fleste nettstader. Det er ein liten tekstfil som vert lagra på din enhet, og kan inneholde forskjellig informasjon om din bruk av nettstaden. Til dømes kan den hugse pålogginga di, kva innstillingar du har aktivert på nettstaden, kva sider du besøker på nettstaden vår, kva lenkjer du trykker på og liknande.

 

Besøksanalyse og statistikk

Google Analytics er eit verktøy for å analysere trafikken på nettstaden vår, levert av Google Inc («Google»). Verktøyet nyttar cookies for å analysere korleis brukaren nyttar nettstaden vår. Denne informasjonen vert lagra på Google sine tenarar i USA.

Google lagar rapportar basert på denne informasjonen, og nyttar den til å vurdere bruken av nettstaden. Informasjonen kan bli delt med tredjepartar dersom det er kravd ved lov, eller i tilfeller der tredjepartar behandlar informasjon på vegne av Google.

IP-adresser samla inn av Google Analytics er anonymiserte, og kan ikkje sporast tilbake til brukaren.

Les meir om korleis Google handterer data her.

Selskapet Sydvest AS har tilgang til våre Google Analytics-data gjennom drift og utvikling av nettstaden.

 

Google Web Fonts

For å sikre ei lik visning av fontar på alle enhetar, nyttar denne nettstaden fontar tilpassa for nettbruk levert frå Google. Når du opnar ei side hos oss, vil nettlesaren din laste inn fontane du treng for å vise sida skikkeleg til mellomlagringa di.

For å kunne gjere dette må nettlesaren din etablere ein kontakt med Google sine tenarar. Gjennom dette vil Google få beskjed om at di IP-adresse har besøkt vår nettstad. Dette er ikkje informasjon som me har tilgang til.

Me nyttar Google Web Fonts for å sørge for ei lik visning av teksten på sida vår, i tillegg til estetiske årsakar. Dersom nettlesaren din ikkje støtter nett-fontar, så vert ein standard-font frå enheten din nytta av nettlesaren din.

Les meir om Google Web Font sin handtering av data her.

 

Påmeldingsskjema

For Nyskapingskonferansen samlar Atheno AS inn opplysningar om alle deltakarar. Dette treng dei for å få ei oversikt over kor mange som kjem, kven som kjem, og kvar dei skal sende ut faktura. Opplysingane skal berre nyttast til dette føremålet.

Dette vert samla inn:
  • Namn på person
  • E-postadresse
  • Namn på bedrift/organisasjon
  • Om vedkomande er student, gründer eller etablerer

 

Opplysningane vert henta frå påmeldingsskjemaet på nyskapingskonferansen.com.

Namn på person og namn på bedrift/organisasjon vert lista ut på nettstaden.

For å delta på Nyskapingskonferansen, så må alle deltakarar gje informasjonen nemnd ovanfor. Behandlingsgrunnlaget er samtykke frå kvar enkelt deltakar.

Opplysningane om deltakarane er delt med rekneskapskontoret Tveit Rekneskap AS for fakturering, rekneskap og bokføring. Selskapa Sydvest AS, Axenta AS og Webhuset AS har tilgang gjennom drift, utvikling og vedlikehald av nettstaden.

Personopplysningane vert lagra på nett-tenaren vår, og er dekka av same tryggleikstiltak som resten av nettstaden. Lista over opplysningane vert lagra i maks to år etter oppføring.

 

Generelt

Selskapa Sydvest AS, Axenta AS og Webhuset AS har tilgang til personopplysningar lagra på vår tenar gjennom drift, utvikling og vedlikehald av nettstaden.

Personopplysningane som vert lagra på nett-tenaren vår er dekka av same tryggleikstiltak som resten av nettstaden.

 

For spørsmål eller ved ønskje om innsyn, retting eller sletting, ta kontakt med:

Astrid Kjellevold

Dagleg leiar, Atheno AS

+47 452 89 928

astrid@atheno.no